Verzekering - Wat te doen bij een ongeval
Verzekering
Algemeen
AC DAL-atleten die in orde zijn met hun inschrijving zijn verzekerd bij ETHIAS via de Vlaamse Atletiekliga of via SPORTA.

De verzekering dekt lichamelijke (ongevals)schade en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens trainingen, eigen organisaties, vergaderingen, en op weg van en naar.
Ook niet-leden, deelnemers aan onze organisaties en vrijwilligers zijn meestal verzekerd.

Ongeval
Wat te doen bij een ongeval?

Je meldt dit letsel onmiddellijk aan jouw trainer of één van de verantwoordelijken van de club en vraagt een ongevallenformulier. Ongevallenformulieren zijn beschikbaar op de trainingsplaatsen. Je kan dit ongevallenformulier ook via deze website afdrukken (kijk bij Documenten).
Zorg dat je het juiste ongevallenformulier gebruikt!
Bezorg het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan de trainer. Die zorgt ervoor dat de ongevalsaangifte bij Ethias gebeurt. De algemene verantwoordelijke voor Verzekeringen in ACDAL is Leo Van Ginckel.

Tip
Nog belangrijk om te weten is dat de verzekering een ongevalsverzekering is. Indien mogelijk voorkom dat de arts "stressfractuur", "overbelastingsletsel" of iets dergelijks gebruikt. De verzekeringsmaatschappij interpreteert het begrip "ongeval" (wat de polis dekt) soms eng.

Nadien verloopt de verdere afhandeling / correspondentie rechtstreeks met de verzekeraar. De verzekeraar neemt dus zelf contact op met de betrokken atleet. De ervaring leert ons dat dit minimaal 1 maand duurt. U hoeft zich dus niet ongerust te maken.
De verzekeringsmaatschappij meldt ontvangst van de aangifte en de opening van een dossier aan de betrokkene. Belangrijk is dat de atleet aan zijn ziekenfonds een afrekening (verschilstaat) vraagt waarop duidelijk vermeldt staat welke kosten ten laste van de atleet zijn (remgeld). Vergeet ook niet bij de apotheker telkens een afrekening te vragen. De atleet stuurt de documenten van het ziekenfonds en de apotheker naar de verzekeraar. De verzekeringsmaatschappij handelt het dossier verder af en stort het verschuldigde bedrag op de rekening van de atleet.