Vertrouwenspersoon
Info
Algemeen
Elke vereniging heeft wel eens te maken met ontevredenheid bij trainers, ouders, sporters, bestuurders… Vaak volstaat een goed gesprek om problemen of misverstanden op te lossen en de samenwerking weer op de goede rails te krijgen. Af en toe kunnen ontstane spanningen binnen de club niet op dergelijke manier opgelost worden en is het nodig om verdere stappen te nemen. Dan kan het nuttig zijn om een derde, liefst neutrale, persoon te betrekken. Deze zal op een objectieve manier via gesprekken en aangereikte informatie de elementen van de problemen bekijken en op basis daarvan proberen tussen beide partijen tot een consensus te komen. Anderzijds is het belangrijk dat elke persoon in de vereniging te allen tijde met individuele problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Vaak wordt deze functie gelinkt aan problemen van handtastelijkheden binnen de club. Ook problemen tussen ouders en trainers of tussen trainers onderling kunnen tot de bevoegdheid van de vertrouwenspersoon behoren.

Onze vertrouwenspersoon, Isabelle Dierckx, is te contacteren via

Profiel
De vertrouwenspersoon is iemand die
 • Betrokken is bij de club
 • De clubvisie en de visie van de federatie betreffende de sport kent
 • Kan luisteren en discreet kan werken
 • Vlot in de omgang is
 • Gemakkelijk bereikbaar is, telefonisch en/of via mail
 • Kan bemiddelen
 • Gepast kan communiceren in moeilijke omstandigheden
 • Probeert tot een oplossing te komen
Aanpak
 • Werkt neutraal en onpartijdig
 • Kan elke melding inschatten naar dringendheid van behandelen
 • Beschikt over een aantal nuttige contacten (bv. meldingspunten voor druggebruik, jeugdzorg, hulpgroepen, gemeentelijke ombudsdiensten, ... )
Verloop
Verloop van een eventuele bemiddeling, de vertrouwenspersoon
 • Helpt zoeken naar een oplossing voor het gemelde probleem
 • Bemiddelt (de vertrouwenspersoon is niet verantwoordelijk voor het al dan niet bereiken van een voor alle partijen aanvaardbaar antwoord of oplossing)
 • Informeert (indien er via bemiddeling geen oplossing kan gevonden worden of indien de klachtbehandeling specifiek competenties vereist zal de vertrouwenspersoon informeren naar andere mogelijkheden voor afhandeling van de klacht, zowel intern als extern)
 • Verwijst naar derden
 • Rapporteert (de vertrouwenspersoon is geen verantwoording schuldig, maar heeft wel een informatieplicht tegenover het clubbestuur)