Lid worden (info specifiek voor nieuwe leden)
Weetjes
Tip
We raden dan aan dat nieuwe kandidaat-leden deelnemen aan een aantal trainingen vooraleer finaal te beslissen lid te worden.

Speciaal voor de jeugd: omdat atletiek een complexe sport is met heel wat uiteenlopende disciplines, kan men na één training niet weten wat atletiek concreet inhoud. We raden dan ook aan dat nieuwe leden deelnemen aan een aantal trainingen vooraleer finaal te beslissen lid te worden. Voor de allerjongsten is er maar 1 training per week voorzien op dit moment, vandaar dat het mogelijk is vrijblijvend deel te nemen aan de trainingen gedurende 1 maand.

Minimum Leeftijd
De minimum leeftijd om lid te kunnen worden van onze club is 8 jaar. Omdat in atletiek gewerkt wordt met verschillende categorieën, ingedeeld op basis van het geboortejaar, is het uiteindelijk het geboortejaar dat bepaalt of iemand reeds lid kan worden.

8 jaar of geboortejaar 2009 voor het seizoen 2016-2017

Wanneer aansluiten
Onze club start met het nieuwe seizoen in september, deze maand is dan ook ideaal om kennis te maken met de sport. Alle trainingsgroepen worden dan ook opnieuw ingedeeld op basis van het geboortejaar van de atleet.

Hoe aansluiten
Voor de jeugd
Op training zullen de nodige papieren uitgedeeld worden, met de nodige informatie. Naast een invulblad met contactgegevens dat ingevuld terugbezorgd moet worden, dient het jaarlijkse lidgeld ook overgemaakt te worden. Voor de oudere atleten (vanaf 12 jaar of de miniemen categorie) moet er ook een aansluitkaart van Atletiekclub Herentals ingevuld worden. In naam van deze club, waar atletiekclub D.A.L. een afdeling van is, nemen we deel aan officiele atletiek wedstrijden van de Vlaamse Atletiekliga. Meer info hierover is ook te vinden onder het Atletiek menu voor
Diegenen die al lid zijn krijgen een formulier waarop de ons bekende gegevens vooringevuld zijn. Dat moet nagekeken en ons terugbezorgd worden.

Info vergadering
Het is de gewoonte om aan het begin van het seizoen een informatie vergadering te organiseren voor de ouders van onze jeugd atleten, hier wordt de jeugdwerking van onze club uitgelegd, en kunnen uiteraard ook vragen gesteld worden indien die er naderhand nog zouden zijn.
Wie later in het jaar aansluit betaalt het volledige jaarlijkse lidgeld.

Voor recreanten en afstandslopers
Op training zullen de nodige papieren uitgedeeld worden met de nodige informatie. Bestaande leden krijgen de ons bekende gegevens vooringevuld op dat formulier. Het jaarlijks lidgeld dient ook overgeschreven te worden. Voor diegenen die wensen deel te nemen aan officiële wedstrijden van de Vlaamse Atletiekliga, waarvan Atletiekclub D.A.L. een afdeling van is, moet er ook een aansluitingskaart van Atletiekclub Herentals ingevuld te worden.
Meer informatie hierover is ook te vinden onder de Recreatief Lopen rubriek Het nieuwe werkjaar begint in september.
Wie later in het jaar aansluit betaalt het volledige jaarlijkse lidgeld